AZ   |   EN

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

Kitablar:

 1. Azərbaycan-YUNESKO: insan hüquqlarına əsaslanan tərəfdaşlıq / red. heyəti: E. T. Süleymanova; tərt. R. F. Rumzadə.– Bakı: RS Poliqraf, 2014.-287 s.
 2. Azərbaycan etnoqrafiyası: 2 cild / AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; baş red., ön sözün müəl. T. Ə. Bünyadov, red. heyəti: M. N. Rəhimova .- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.-348 s.
 3. Namazov, Q. M. Ozan-aşıq sənətinin tarixi: monoqrafiya / Q. M. Namazov. - Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 480 s.
 4. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan / Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB.-2007.- 883 s.
 5. Azərbaycan xalçası / Bakı: Elm, 2007.- 150 s.
 6. İmrani, Rafi. Muğam tarixi: I cild / R.H.İmrani.- Bakı: Elm, 1998.- 280 s.
 7. Axundov, İmran. Azərbaycan muğamları / İ.A.Axundov.-Bakı: Mütərcim, 2015.- 96 s.
 8. Azərbaycan Xalq Bayramı Novruz: bələdçi kitab / Bakı: Təhsil NPM, 2011.- 208 s.
 9. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: III cild / Bakı: АSE, 1979.- 600 s.
 10. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: X cild / Bakı: АSE, 1987.- 608. s
 11. Əliyev, Həsən., Budaqov, Budaq. Əfsanəli dağlar / H.Ə.Əliyev, B.Ə.Budaqov.-Bakı: Elm, 1973.- 112 s.
 12. Məmmədova, Şərqiyyə. Azərbaycan tarixi-memarlıq abidələri (məlumat kitabçası) / Ş.Məmmədova.- Bakı: 2008.- 136 s.
 13. Mahmudov, Yaqub., Mystafayev, Camal. Şuşa-Pənahabad Şuşa Azərbaycanın tarix və mədəniyyət incisidir / Bakı: Təhsil, 2012.- 158 s.
 14. Tağıyev, Aydın. Çıraqqala işığında / A.Tağıyev.-Bakı: Şirvannəşr, 2003.- 72 s.
 15. Kərimov, Məcnun Təbriz oğlu. Azərbaycan musiqi alətləri / M.T. Kərimov.- Bakı: Yeni nəsl, 2003.- 183 s.
 16. Azərbaycan miniatürləri : ənənə və müasirlik: məqalələr toplusu / Ə. Ə. Salamzadə [et al.] ; red. heyəti: Ə. Ə. Salamzadə, K. M. Əliyeva, A. A. Sadıqova ; AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. - Bakı : Təknur MMC, 2011. - 128 s.
 17. Əfəndiyev, Rasim Səməd oğlu. Azərbaycan incəsənəti / R. S. Əfəndiyev ; bur. məsul Ə. Güləliyev ; tərt.-rəs. N. Əliyeva. - Bakı : Şərq-Qərb, 2007. – 160 s.
 18. Культура и культурные шедевры Азербайджана - уникальное послание будущим поколениям: о деятельности первой леди Азербайджана, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, президента Фонда Гейдара Алиева, президента Фонда друзей культуры Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой / Доп. и перераб. изд.- Баку: Çinar-Çap, 2009.- 798 c.
 19. 100 мест всемирного наследия ЮНЕСКО / авт.-сост. Е.В.Утко, отв. ред. О.Усольцева.- М.: Эксмо, 2014.- 96 c.
 20. ЮНЕСКО: цели, структуры, деятельность: хроника, факты и цифры / пер. Б. А. Борисов, А. В. Дроздов, О. Л. Нефедова, ред.-сост. В. Ройтер, К. Хюфнер. - М. : Рудомино, 2002.- 398 c.

Dövri mətbuat:

 1. Əmirov, Ərzuman. Azərbaycan - UNESCO əməkdaşlığının xüsusiyyətləri // Dövlət idarəçiliyi. 2011.-№3(35).-S.190-193.
 2. Əliyev, Əmir. Azərbaycan-UNESCO arasındakı əlaqələr qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanır // Azərbaycan.-2013.-7 avqust.- №172.-S.6.
 3. Fərmanova, Aynur. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində YUNESKO ilə əməkdaşlığın rolu // Geostrategiya.- 2013.-№ 02.-S.55-60.
 4. Hüseynova, İradəş., Əliyeva, Sevda. Dünyada milli-mədəni müxtəlifliyin qorunması kontekstində Azərbaycan-YUNESKO əlaqələri // Sivilizasiya.-2014.-№ 1.-S.40-53.
 5. Mehparə. İncilərimiz YUNESKO-nun siyahısında // Mədəniyyət.-2009.-29 dekabr. № 90/91.-S.12-13.
 6. YUNESKO İçərişəhər üçün xüsusi komissiya göndərəcək: Ötən həftə Azərbaycana rəsmi səfərini başa çatdıran baş direktor K.Matsuura belə deyib // Кино. - 2005.-31 avqust. - № 30. - S. 2 . 
 7. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın səyləri nəticəsində Azərbaycanın aşıq sənəti YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir  // Xalq qəzeti.- 2009.-1 oktyabr.- № 217.-S.3.
 8. Əliyev, Mübariz. Aşıq sənəti YUNESKO-da // Kaspi.-2015.-26 may.-№ 93.-S.15.
 9. Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycanın aşıq sənəti YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir // Xalq qəzeti.-2009.-2 oktyabr.-№ 218.-S.2.
 10. Azərbaycan xalçası YUNESKO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir // Xalq qəzeti .-2010.-25 noyabr.- № 258.-S.4.
 11. Bayramov, Adilxan. Azərbaycan xalçası - milli və ümumbəşəri sərvət // Mədəniyyət.-2010.-26 noyabr.- № 83.-S.8.
 12. Xəlilzadə, Flora. Azərbaycan xalçası YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olub // Azərbaycan.-2010.-28 noyabr.- № 261.-S.6.
 13. Xalçaçılıq Azərbaycan incəsənətinin ən qədim və geniş yayılmış növlərindən biridir // Səs.-2010.-8 iyul.- № 120.-S.12.
 14. Əliyev, İ. Milli adət və ənənə - Novruz bayramı // Səs.-2011.-2 mart.- № 39.-S.10.
 15. Azəri, Lalə., Abdullayeva, Fəxriyyə. Milli çövkən oyunumuz UNESCO-nun siyahısında // Mədəniyyət.-2013.-4 dekabr.-№ 87.-S.2.
 16. Çövkən - dünyada tanınan mədəni irsimiz // Mədəniyyət.-2013.-6 dekabr.-№ 88.-S.15
 17. Azərbaycanın çövkən oyunu UNESCO-nun Təcili Qorunmaya Ehtiyacı Olan Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına salınmışdır // Azərbaycan.-2013.-4 dekabr.- № 267.-S.3.
 18. Əliyev, Əsgər. Azərbaycan kəlağayı sənəti UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilib // Xalq qəzeti.-2014.-27 noyabr.- № 259.-S.3.
 19. Kərimli, Teymur. İnsan əlinin ən böyük möcüzələrindən biri: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-70] / T. Kərimli // Azərbaycan. - 2015.-6 dekabr. - № 269. - S.7.
 20. Orucov, Asəf. Milli çörəyimiz – Lavaş // Qarapapaqlar.-2015.-№ 3(91).-S.19-21.
 21. Lavaş çörəkbişirmə ənənəsi UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilib // Respublika.- 2016.- 1 dekabr.- №266.-S.8.
 22. Səlimov, Əli. UNESCO Şəkini seçdi: Qədim sənətkarlıq mərkəzi beynəlxalq “Yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi” siyahısına salınıb // Azərbaycan.-2017.-8 dekabr.-№271.-S.1,7.

Saytlar:

 • www.unesco.org
 • www.unesco.mfa.gov.az
 • www.unesco.az
 • www.mct.gov.az/az
 • portal.azertag.az
 • www.eco.gov.az
 • www.shusha.az
 • www.bineqedi-ih.gov.az
Copyright © 2017 Prezident Kitabxanası. Bütün hüquqlar qorunur.
Tammətnli elektron nəşrdən istifadə zamanı istinad vacibdir.